Řídící centrum

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Základní fyzická jednotka a její struktura (včetně přímo obklopujícího prostředí), kde obsluha provádí kontrolní a manipulační činnosti včetně plnění administrativních úkolů. Jedná se o pracoviště určené pro ovládání určitého výrobního celku vyznačujícího se složitými vazbami s cílem plnit a dlouhodobě udržovat stanovené bezpečnostní a výkonnostní požadavky. To se uskutečňuje prostřednictvím přidělených funkcí rozdělených mezi člověka a stroj, jejichž společným úkolem je ovládat jednotlivé provozní zařízení na dálku. Strojem se v tomto smyslu rozumí hardware a software systému kontroly a řízení; člověkem je pak míněna provozní obsluha, kterou tvoří operátoři řídicího centra a obslužný personál pracující přímo ve výrobním provoze. Chod řídicího centra a činnosti obslužného personálu jsou pevně stanoveny příslušnými provozními předpisy, přičemž jakákoli improvizace obsluhy je nepřípustná.[1]

POZNÁMKA

Pojem je definován na základě ČSN EN ISO 11064-1 a ČSN EN 60964.


Reference

  1. SKŘEHOT, P.A. a kol. Využití principů Human-Centered Design při ergonomickém navrhování blokových dozoren JE. Bezpečnost jaderné energie/Bezpečnosť jadrovej energie, 2015, č. 3/4. s. 81-85. ISSN 1210-7085.


Řídící centrum - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Control room Steuerstand (r)