Smíšená realita

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Smíšená realita (mixed reality, MR) patří mezi technologie 3D vizualizace stejně jako virtuální a rozšířená realita (viz obrázek – jednotný pro všechny – zobrazuje rozdíly mezi jednotlivými technologiemi ). MR je hybridem reálného a virtuálního světa. MR vzniká, když počítačové zpracování kombinuje vstupy uživatele a jeho prostředí a vytváří tak pohlcující prostředí, kde fyzické a virtuální objekty koexistují a interagují v reálném čase.

Systémy MR mají tři charakteristiky:

  • prostředí spojuje objekty z reálného světa s objekty ze světa virtuálního,
  • uživatel může s objekty interagovat v reálném čase a
  • mezi objekty z reálného a virtuálního světa existuje mapování, které vytváří interakce mezi nimi. MR reálný svět nezakrývá, pouze ho doplňuje.

Příkladem této technologie může být přenos informací nebo 3D modelů např. skrze náhlavní soupravu nebo chytré brýle.[1]

Vložit obrázek - popis

  • (A) virtuální realita (VR): vizualizace 3D obrazu pomocí náhlavní soupravy ve VR.
  • (B) rozšířená realita (AR): rozšířená realita založená na chytrém telefonu; chytrý telefon rozšiřuje nákres v reálném světě zachycený kamerou překrytím virtuálního obrazu.
  • (C) smíšená realita (MR): vizualizace 3D obrazu pomocí MR brýlí; uživatel může interagovat s reálnými a virtuálními objekty v uživatelském prostředí viděném přes MR brýle.


Reference

  1. VENKATESAN, Mythreye ...[et al.]. Virtual and augmented reality for biomedical applications. Cell Reports Medicine [online]. 2021, vol. 2, no. 7 [cit. 2021-10-14]. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266637912100197X. ISSN 2666-3791.


Smíšená realita - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Mixed reality Gemischte Realität Réalité mixte