Průmysl 4.0

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Průmysl 4.0 označuje proces digitalizace a automatizace výrobních procesů a s nimi spojených pracovních úkonů, které výrazně mění povahu průmyslu, energetiky, obchodu, logistiky a dalších částí hospodářství i celé společnosti. Toho je dosaženo za pomoci moderních technologií, především pak využití automatické komunikace mezi přístroji, internetu věcí, strojového vnímání a autodiagnostiky.[1][2] Název je asociován s pojmem čtvrtá průmyslová revoluce, který je používán z důvodu celkového očekávaného dopadu na společnost, srovnatelného s dopady předchozích tří průmyslových revolucí (industrializace v 18.-19. století; technologická revoluce a rozšíření elektřiny na přelomu 19. a 20. století; digitální revoluce na konci 20. století).

Průmysl 4.0 je široký pojem, nicméně bývá zmiňován ve spojitosti s následujícími principy:[3]

  • propojenost – schopnost zařízení, strojů, senzorů a lidí propojit se a komunikovat (především za pomoci internetu),
  • transparentnost informací – dostupnost zevrubných informací o všech procesech za účelem operativy a zefektivnění,
  • technická asistence – spolupráce strojů a lidí při rozhodování, řešení problémů a při náročných nebo nebezpečných úkonech,
  • decentralizované rozhodování – možnost jednotlivých automatizovaných systémů dělat vlastní rozhodnutí v rámci přiřazených úkonů.

V důsledku změn v pracovních procesech dochází také ke změnám na trhu práce a ve společnosti. Tyto změny jsou označovány pojmy Práce 4.0 a Společnost 4.0.[4]

Reference

  1. HOLANOVÁ, Tereza. Nová průmyslová revoluce: nezaspěte nástup Práce 4.0. Aktuálně.cz [online]. Economia, 29. 7. 2015 [cit. 2021-07-25]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nova-prumyslova-revoluce-nezaspete-nastup-prace-40/r~97fa2490353311e593f4002590604f2e/.
  2. MOORE, Mike. What is Industry 4.0?: everything you need to know. TechRadar [online]. November 05, 2019 [cit. 2021-07-25]. Dostupné z: https://www.techradar.com/news/what-is-industry-40-everything-you-need-to-know.
  3. HERMANN, Mario; PENTEK Tobias; OTTO, Boris. Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios. In: 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS). IEEE, 2016. S. 3928-3937. ISBN 978-0-7695-5670-3.
  4. Společnost 4.0: podkladový dokument pro Národní konvent o EU [online]. Hospodářská komora ČR [cit. 2021-07-25]. Dostupné z: https://www.komora.cz/files/uploads/2017/02/HKCR_podkladovy_material_Spolecnost40_final.pdf.


Průmysl 4.0 - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Industry 4.0 Industrie 4.0 Industrie 4.0