Práce 4.0

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Práce 4.0 označuje transformativní procesy na trhu práce v důsledku digitalizace a automatizace výrobních procesů, které výrazně mění povahu průmyslu.

Počítače s novými řídícími/rozhodovacími systémy či nimi řízené robotické systémy budou postupně nahrazovat lidskou sílu (např. diagnostika v lékařství, právní analýza nebo universální výrobní linky). Zároveň by měla vznikat nová pracovní místa, ta však budou vyžadovat vyšší kvalifikaci zaměstnanců a budou proto vyžadovat výraznější celospolečenské změny zahrnující změny ve školském systému a kontinuálním vzdělávání společnosti.[1]

Taková místa, zaměřená především na starání se o chod strojů, ale také na oblasti v IT, vývoji, marketingové komunikaci a dalších odvětvích by z dlouhodobého hlediska měla více než nahradit ubylá předchozí místa – zahraniční zkušenosti ukazují, že na jedno ztracené místo by mělo přibýt 2,5 nového – nicméně takový vývoj potrvá delší dobu, přičemž ztráta pracovních míst bude tvorbě nových předcházet.[2]

V ČR by tento trend mohl být výraznější než v jiných vyspělých ekonomikách; zpracovatelský průmysl v ČR váže ve srovnání s malými vyspělými ekonomikami vysoký podíl pracovní síly, a to i přes pokles jeho významu z hlediska celkové zaměstnanosti.[3] Mění se také celková forma firem; nové, navzájem více propojené procesy přemění tradiční organizaci práce ze striktně oddělené dělby mezi profesemi a činnostmi do mnohdy výrazně plošnější struktury s decentralizovaným rozhodováním.

Reference

  1. HOLANOVÁ, Tereza. Nová průmyslová revoluce: nezaspěte nástup Práce 4.0. Aktuálně.cz [online]. Economia, 29. 7. 2015 [cit. 2021-07-25]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nova-prumyslova-revoluce-nezaspete-nastup-prace-40/r~97fa2490353311e593f4002590604f2e/.
  2. KORBEL, Petr. Průmyslová revoluce 4.0: za 10 let se továrny budou řídit samy a produktivita vzroste o třetinu. Hospodářské noviny [online]. Economia, 17. 5. 2015 [cit. 2021-07-25]. Dostupné z: https://byznys.hn.cz/c1-64009970-prumyslova-revoluce-4-0-za-10-let-se-tovarny-budou-ridit-samy-a-produktivita-vzroste-o-tretinu.
  3. MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Iniciativa Průmysl 4.0 [online]. MPO, 2017 [cit. 2021-07-25]. 228 s. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/53723/64358/658713/priloha001.pdf.

Externí odkazy


Práce 4.0 - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Work 4.0 Arbeit 4.0 Travail 4.0