Průmyslové roboty

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Průmyslový robot je automaticky řízený reprogramovatelný víceúčelový manipulátor programovatelný ve třech nebo více osách, který může být buď pevně umístěný nebo mobilní pro použití v průmyslových aplikacích s použitím automatů [1]
  2. Robot je stroj pracující s určitou mírou samostatnosti, vykonávající určené úkoly, a to předepsaným způsobem a při různých mírách potřeby interakce s okolním světem a se zadavatelem: Robot je schopen své okolí vnímat pomocí senzorů, reagovat na něj, zasahovat do něj, případně si o něm vytvářet vlastní představu, model. Vnímáním světa nejenže může poznávat svět samotný, ale může také vyhodnocovat svůj vliv na něj a využívat tak zpětnou vazbu. Robot je fyzickou realizací obecnějšího pojmu agent. [2]
  3. Robot je automatický nebo počítačem řízený integrovaný systém, schopný autonomní, cílově orientované interakce s přirozeným prostředím, podle instrukcí člověka. tato interakce spočívá ve vnímání a rozpoznávání tohoto prostředí a v manipulování s předměty, popř. v pohybování se v tomto prostředí. [3]
  4. Průmyslový robot je autonomně fungující stroj-automat, který je určen k reprodukci některých pohybových a duševních funkcí člověka při provádění pomocných a základních výrobních operací bez bezprostřední účasti člověka, a který je k tomuto účelu vybaven některými jeho schopnostmi (sluchem, zrakem, hmatem, pamětí a podobně), schopností samovýuky, samoorganizace a adaptace, tj. přizpůsobení k danému prostředí. [4]

Reference

  1. ČSN ISO 8373. Roboty a robotická zařízení - Slovník. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013.
  2. Robot. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Stránka naposledy editována 18. 2. 2019 [cit. 2019-05-09]. Dostupný z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Robot.
  3. KOLÍBAL, Zdeněk ...[et al.]. Roboty a robotizované výrobní technologie. 1. vyd. Brno : VUTIUM, 2016. 787 s. ISBN 978-80-214-4828-5.
  4. KOLÍBAL, Zdeněk ...[et al.]. Roboty a robotizované výrobní technologie. 1. vyd. Brno : VUTIUM, 2016. 787 s. ISBN 978-80-214-4828-5.


Průmyslové roboty - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Robot Roboter Robot