Průmyslové roboty

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Robot)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Průmyslový robot je automaticky řízený reprogramovatelný víceúčelový manipulátor programovatelný ve třech nebo více osách, který může být buď pevně umístěný nebo mobilní pro použití v průmyslových aplikacích s použitím automatů [1]
  2. Robot je stroj pracující s určitou mírou samostatnosti, vykonávající určené úkoly, a to předepsaným způsobem a při různých mírách potřeby interakce s okolním světem a se zadavatelem: Robot je schopen své okolí vnímat pomocí senzorů, reagovat na něj, zasahovat do něj, případně si o něm vytvářet vlastní představu, model. Vnímáním světa nejenže může poznávat svět samotný, ale může také vyhodnocovat svůj vliv na něj a využívat tak zpětnou vazbu. Robot je fyzickou realizací obecnějšího pojmu agent. [2]
  3. Robot je automatický nebo počítačem řízený integrovaný systém, schopný autonomní, cílově orientované interakce s přirozeným prostředím, podle instrukcí člověka. tato interakce spočívá ve vnímání a rozpoznávání tohoto prostředí a v manipulování s předměty, popř. v pohybování se v tomto prostředí. [3]
  4. Průmyslový robot je autonomně fungující stroj-automat, který je určen k reprodukci některých pohybových a duševních funkcí člověka při provádění pomocných a základních výrobních operací bez bezprostřední účasti člověka, a který je k tomuto účelu vybaven některými jeho schopnostmi (sluchem, zrakem, hmatem, pamětí a podobně), schopností samovýuky, samoorganizace a adaptace, tj. přizpůsobení k danému prostředí. [4]

Reference

  1. ČSN ISO 8373. Roboty a robotická zařízení - Slovník. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013.
  2. Robot. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Stránka naposledy editována 18. 2. 2019 [cit. 2019-05-09]. Dostupný z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Robot.
  3. KOLÍBAL, Zdeněk ...[et al.]. Roboty a robotizované výrobní technologie. 1. vyd. Brno : VUTIUM, 2016. 787 s. ISBN 978-80-214-4828-5.
  4. KOLÍBAL, Zdeněk ...[et al.]. Roboty a robotizované výrobní technologie. 1. vyd. Brno : VUTIUM, 2016. 787 s. ISBN 978-80-214-4828-5.


Průmyslové roboty - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Robot Roboter Robot