Celkové vzplanutí

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Celkové vzplanutí neboli flashover je fáze, kdy celkové tepelné záření podstropní vrstvy zplodin hoření, horkých plynů a horkých stěn prostoru způsobí pyrolýzu (uvolnění hořlavých plynů) a vznícení všech exponovaných hořlavých povrchů. Tento náhlý a trvalý přechod rozvoje požáru k plně rozvinutému požáru se nazývá flashover. Mezi kritické hodnoty pro vznik flashoveru je teplota podstropní vrstvy 600 °C a vyzařovaný tepelný tok na podlahu 20 kW/m2.[1][2][3]
  2. Celkové vzplanutí (též flashover) je označení pro jev, při kterém téměř současně vzplanou všechny hořlavé látky v místě požáru (v uzavřeném prostoru). Požárem se uvolňuje značné množství tepla a hořlavé látky se postupně zahřívají k zápalným teplotám až do té doby, dokud nenastane celkové vzplanutí celého prostoru. Toto celkové vzplanutí je prakticky okamžité a pro jednotky požární ochrany může být velice nebezpečné.

Prevencí je celkové ochlazení prostoru pomocí vodního proudu.[4]

Reference

  1. NATIONAL FIRE CHIEFS COUNCIL. Hazard: flashover, backdraught and fire gas ignition [online]. NFCC [cit. 2023-06-21]. Dostupný z:https://www.ukfrs.com/guidance/search/flashover-backdraught-and-fire-gas-ignition.
  2. PEACOCK, R. ...[et al.]. Defining Flashover for Fire Hazard Calculations. Fire Safety Journal [online]. 1999, vol. 92, s. 331-345 [cit. 2022-10-31]. Dostupný z: https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=912911.
  3. LUKEŠ, Miroslav. Požární taktika: základy požární taktiky: produkty hoření: konspekt 1-1-05 [online]. Ostrava: MV - Ředitelství hasičského záchranného sboru ČR [cit. 2023-06-21]. Dostupný z: https://www.hzscr.cz/soubor/1-1-05-produkty-horeni-pdf.aspx.
  4. Celkové vzplanutí. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Stránka naposledy editována 20. 5. 2022 [cit. 2022-10-31]. Dostupný z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Celkov%C3%A9_vzplanut%C3%AD.


Celkové vzplanutí - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Flashover Flashover (r) Embrasement généralisé éclair