Deflagrace

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Typ exploze (způsobená chemickou reakcí), při které hranice reakce postupuje do nezreagovaného materiálu podzvukovou rychlostí. Může mít různé stupně síly od nepatrných škod způsobených tlakovou vlnou (mžikový požár – Flash Fire), až po silnou tlakovu vlnu s vážnými následky. [1]
  2. Chemická reakce látky ve které přední část reakce vstupuje do nereakční látky podzvukovou rychlostí.
  3. Výbušná přeměna, při které lineární rychlost šíření reakční zóny do nezreagovaného materiálu je vždy menší než rychlost zvuku za místních podmínek (několik mm.s-1 až stovky m.s-1). Šíření reakčního čela je určeno vedením a sáláním tepla a molekulární difúzí. Za určitých okolností může přejít do detonace. [2]

Reference

  1. VÚBP - OPPZH
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Deflagrace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Deflagration Deflagration Déflagration