Detonace

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Typ exploze (způsobená chemickou reakcí), jejíž příčinou je extrémně rychlá chemická reakce, při které hranice reakce postupuje do nezreagovaného materiálu nadzvukovou rychlostí. Zdroj: VÚBP - OPPZH
  2. Výbuch vyvolaný extrémně rychlou chemickou reakcí látky ve které přední část reakce vstupuje do nereakční látky nadzvukovou rychlosti. Zdroj: CEOC
  3. Výbuch, šířící se nadzvukovou rychlostí a vyznačující se rázovou vlnou. [1]
  4. Výbušná přeměna, při které lineární šíření reakční zóny probíhá konstantní rychlostí, která je stejná nebo vyšší než rychlost zvuku za místních podmínek (řádově km.s-1). Šíření reakčního čela je určeno stlačením čelní rázovou vlnou nad teplotu vznícení. [2]

Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Detonace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Detonation Detonation Détonation