Digitální gramotnost

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Digitale Kompetenz)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Digitální gramotnost představuje schopnost člověka používat informační a komunikační technologie k získání/nalezení, vyhodnocení, tvorbě a sdílení informací. Jejím předpokladem je tedy jistá úroveň technických a kognitivních dovedností. Digitální gramotnost tvoří 3 hlavní složky gramotnosti:

  • nalezení a spotřebování digitálního obsahu (schopnost číst a rozumět internetovému textu obsahující odkazy, využívat možnosti sdílení nebo komentování a další funkce),
  • vytvoření digitálního obsahu (předpokládá dovednost generovat klíčová slova, procházet výsledky vyhledávačů nebo schopnost posoudit relevanci nalezených informací a zdrojů),
  • komunikaci a sdílení informací (dokázat psát e-maily, blogy, využívat sociálních sítích, vytvářet audia a videa).[1]

Reference

  1. ULMANOVÁ, Jiřina. Digitální gramotnost a úloha tacitních informací v řízení znalostí v oblasti BOZP. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2017, roč. 10, č. Průmysl 4.0. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/josra/digitalni-gramotnost-uloha-tacitnich-informaci-v-rizeni-znalosti-v-oblasti-bozp. ISSN 1803-3687.


Digitální gramotnost - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Digital literacy Digitale Kompetenz Habileté numérique