Digitální bič

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Digitale Peitsche)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Forma disciplíny a kontroly nastolená používáním informačních a komunikačních technologií, v rámci které jsou pracovní plány jednotlivých zaměstnanců stanovovány a monitorovány počítačem, často se zapracovaným algoritmem trvalého zlepšování na základě průměrné rychlosti, za kterou by pracovníci měli konkrétní úkoly splnit. [1]

Reference

  1. Digitální bič. Tezaurus agentury EU-OSHA [online]. EU-OSHA, c2021 [cir. 2021-08-18]. Dostupný z: https://osha.europa.eu/cs/tools-and-resources/eu-osha-thesaurus/term/70048i.


Digitální bič - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Digital whip Digitale Peitsche Fouet numérique