Digitální transformace

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Digitale Transformation)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  • Digitální revoluce mění svět, jak ho známe, nebývalou rychlostí. Digitální technologie změnily způsob, jakým fungují podniky, jakým lidé navazují kontakt a vyměňují si informace a jakým komunikují s veřejným i soukromým sektorem. Jak evropské podniky, tak občané potřebují odpovídající politický rámec a vhodné dovednosti a infrastruktury, aby mohli využít nesmírné hodnoty, již vytváří digitální ekonomika, a aby měla digitální transformace úspěch.[1]
  • Digitální transformace je často vnímána jako implementace digitálních technologií k budování vztahů a lepšímu porozumění potřebám zákazníků.
  • Zahrnuje také objevování nových příležitostí k růstu, hledání nových toků příjmů a posouvání vašeho podnikání směrem k inovacím. Digitální transformace je o hledání nových možností stávajících obchodních služeb k zajištění efektivní zákaznické zkušenosti.

Digitální transformace je poháněna hlavně třemi důležitými faktory, které spolu souvisí. Patří mezi ně:

  • inovativní technologie,
  • chování zákazníka,
  • vnější faktory.[2]


Přístup Evropské unie Evropská unie chce v nadcházejících letech zvýšit podporu digitální transformace, což názorně ukázala na nedávném návrhu programu Digitální Evropa (na období 2021–2027) – jednalo by se o zcela první program financování věnovaný výhradně podpoře digitální transformace v EU. Bezpochyby bude zapotřebí dalších opatření na úrovni EU, zejména s cílem zvýšit investice do infrastruktury, podporovat inovace, digitální šampiony a digitalizaci podniků, zmenšit současné digitální propasti, odstranit zbývající překážky na jednotném digitálním trhu a zajistit odpovídající právní a regulační rámec v oblastech vyspělé výpočetní techniky a dat, umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti. Evropský parlament je jakožto spolunormotvůrce pevně zapojen do formování rámcové politiky, která pomůže občanům a podnikům plně využít potenciálu digitálních technologií. [3]

Reference

  1. EVROPSKÝ PARLAMENT. Digitální transformace [online]. EPRS - Výzkumná služba Evropského parlamentu, červen 2019 [cit. 2021-08-18]. Dostupný z: https://what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus19_cs.pdf.
  2. VEČEŘA, Martin. Digitální transformace: proč je důležitá a jak se připravit? Lumeer [online]. 18. 9. 2020 [cit. 2021-08-18]. Dostupný z: https://www.lumeer.io/cs/digitalni-transformace/.
  3. EVROPSKÝ PARLAMENT. Digitální transformace [online]. EPRS - Výzkumná služba Evropského parlamentu, červen 2019 [cit. 2021-08-18]. Dostupný z: https://what-europe-does-for-me.eu/data/pdf/focus/focus19_cs.pdf.

Externí odkazy


Digitální transformace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Digital transformation Digitale Transformation La transformation digitale