Pohromy

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Disaster)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Náhlá událost s velkými ztrátami na životech a zdraví obyvatelstva, velkými škodami na majetku a životním prostředí, včetně životně důležitém zásobování obyvatelstva, a to v takovém rozsahu, že zásah příslušných úřadů a potřebných zásahových a pomocných sil si vyžaduje centrální řízení.[1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Pohromy - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Disaster