Katastrofa

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Vážné narušení fungování komunity nebo společnosti zahrnující rozsáhlé lidské, materiální, hospodářské nebo environmentální ztráty a dopady, které přesahují schopnost postižené komunity nebo společnosti vyrovnat se s nimi pomocí vlastních zdrojů.[1]


Dělení katastrof

Podle důsledků rozlišujeme:

  • katastrofy ekologické - stav, kdy se do ekosystému dostává cizorodá látka, která má devastující účinek na zdejší život (vyprovokována chemickou látkou, invazivním druhem či změnou výchozích podmínek zásahem člověka, např. stavbou přehrady, mezi nejznámější biologické katastrofy patří únik ropy do moře;
  • katastrofy humanitární - nastává tehdy, když je ohrožen život, zdraví nebo bezpečnost velké skupiny lidí.

Tyto skupiny se ovšem mohou vzájemně prolínat.

Podle příčin rozlišujeme:

  • katastrofy přírodní a
  • katastrofy antropogenní (způsobené člověkem).[2]


Dopad katastrof

Dopad katastrofy je celkový účinek, včetně negativních účinků (např. ekonomických ztrát) a pozitivních účinků (např. ekonomických zisků), nebezpečné události nebo katastrofy. Tento pojem zahrnuje ekonomické, lidské a environmentální dopady a může zahrnovat úmrtí, zranění, nemoci a další negativní účinky na fyzickou, duševní a sociální pohodu lidí.[3]

Reference

  1. UNITED NATIONS. Risks and disasters [online]. UN, 2015 [cit. 2023-06-21]. Dostupný z: https://www.un-spider.org/risks-and-disasters.
  2. Katastrofa. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Stránka naposledy editována 2. 6. 2023 [cit. 2023-06-21]. Dostupný z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Katastrofa.
  3. UNITED NATIONS OFFICE FOR DISASTER RISK REDUCTION. Disaster [online]. UNDRR, 2020 [cit. 2023-06-21]. Dostupný z: https://www.undrr.org/terminology/disaster.


Katastrofa - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Disaster Katastrophe Catastrophe