Přírodní nebezpečí

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Úřad OSN pro snižování rizika katastrof (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR) definuje přírodní nebezpečí jako přírodní procesy nebo jevy, které mohou způsobit ztráty na životech, zranění nebo jiné zdravotní dopady, škody na majetku, ztrátu zdrojů obživy a služeb, sociální a ekonomické narušení nebo poškození životního prostředí. Přírodní nebezpečí lze charakterizovat jejich velikostí nebo intenzitou, rychlostí nástupu, dobou trvání a rozsahem.[1]

V národním indexu rizik FEMA (The Federal Emergency Management Agency) je zahrnuto 18 přírodních nebezpečí:

 • lavina,
 • pobřežní záplavy,
 • vlna chladu,
 • sucho,
 • zemětřesení,
 • krupobití,
 • vlna veder,
 • hurikán (tropický cyklon),
 • ledová bouře,
 • sesuv půdy,
 • blesk,
 • říční záplavy,
 • silný vítr,
 • tornádo,
 • tsunami,
 • sopečná činnost,
 • požár,
 • zimní počasí[4].

Kromě toho jsou zde také tornáda a prachové bouře. U některých z nich je v současnosti vyšší riziko výskytu v důsledku klimatických změn.[2]

Reference

 1. UNITED NATIONS. Risks and disasters [online]. UN, 2015 [cit. 2023-06-21].. Dostupný z: https://www.un-spider.org/risks-and-disasters.
 2. Natural hazard. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. This page last edited on 14 June 2023 [cit. 2023-06-21]. Dostupný z: https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_hazard.


Přírodní nebezpečí - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Francouzsky:
Natural hazard Risque naturel