Dohled

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Na základě vybraných ustanovení Zákoníku práce, vykonává dohled nad stavem a úrovní bezpečnosti práce Odborová organizace.

Ze státních orgánů je kontrolním orgánem Státní úřad inspekce práce, jemuž jsou podřízené příslušné Oblastní inspektoráty práce v čele se svými Vedoucími inspektory. Důležitou poznámkou je, že OIP se nezabývají problematikou uznávání pracovních úrazů. Ta je v gesci zaměstnavatele, který je musí projednat s odborovou organizací a v případě komplikací se obrací na nezávislé soudy.

V ČR působí 8 Oblastních inspektorátů, které se zabývají problematikou

  • Pracovněprávních vztahů
  • Bezpečností práce
  • Nelegálního zaměstnávání

Dohled nad hygienou práce vykonávají jednotlivá pracoviště Krajských hygienických stanic. KHS řeší problematiku pracovních podmínek, provádí jednotlivá měření rizikových faktorů pracovních podmínek (jako např. hluk, prach, světelné podmínky). Všeobecně KHS řeší všechny povinnosti zaměstnavatele dané zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Dohled nad požární bezpečností a dodržování povinností zaměstnavatele vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně vykonávají orgány Státního požárního dozoru, tj. Hasičské záchranné sbory jednotlivých krajů.[1]


Reference


Dohled - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Surveillance Überwachung (e)