Hasičský záchranný sbor

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Hasičské záchranné sbory krajů zabezpečují plnění úkolů na úseku požární prevence převážně jako součást výkonu státního požárního dozoru. Tedy zejména při požárních kontrolách, stavební prevenci, schvalování posouzení požárního nebezpečí a zjišťování příčin vzniku požárů. Kromě toho HZS krajů plní v oblasti požární prevence následující významné úkoly:

  • zpracování koncepce rozvoje požární ochrany v kraji,
  • zpracování ročních zpráv o stavu požární ochrany v kraji,
  • zpracování podkladů k vydání právních předpisů pro příslušné správní orgány kraje a okresní úřady v oblastech vymezených zákonem o požární ochraně,
  • kontrola plnění nařízení orgánů kraje a okresních úřadů vydaných na úseku požární ochrany,
  • koordinace zabezpečování požární ochrany v kraji,
  • zabezpečování preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného Ministerstvem vnitra.[1]

ReferenceHasičský záchranný sbor - (Diskuse k heslu)