Jednotka požární ochrany

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Jednotka požární ochrany je organizační součást s vycvičeným mužstvem, technickými prostředky a zařízením pro zásahy při požárech a jiných haváriích.[1]

Jednotkami požární ochrany jsou

  • a) jednotka hasičského záchranného sboru zřízená jako jednotka hasičského záchranného sboru kraje, jednotka generálního ředitelství nebo jednotka záchranného útvaru hasičského záchranného sboru, která je složena z příslušníků hasičského záchranného sboru (dále jen "příslušník") určených k výkonu služby na stanicích hasičského záchranného sboru,
  • b) jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří vykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání, (dále jen "zaměstnanec podniku"),
  • c) jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání,
  • d) jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je složena ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání.[2]


Reference

  1. ČSN ISO 8421-8: Požární ochrana - Slovník - Část 8: Termíny specifické pro hašení požáru, záchranné práce a pro zacházení s nebezpečnými látkami
  2. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů


[[clav: jednotky požární ochrany]]
Jednotka požární ochrany - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Fire Protection Unit