Hasiči

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Hasič (od roku 1953 do roku 1989 požárník) je označení zejména pro příslušníka nebo zaměstnance Hasičského záchranného sboru anebo člena jednotky sboru dobrovolných hasičů. Tato definice vychází z vyhlášky o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, avšak označení hasič se vžilo i pro členy sboru dobrovolných hasičů jakožto pro členy pobočného spolku. Tyto sbory se na rozdíl od jednotek požární ochrany nepodílejí na likvidaci požárů, ale zajišťují například kulturní akce nebo soutěže pro děti s hasičskou tématikou.

Množný výraz hasiči je zjednodušené pojmenování pro všechny jednotky požární ochrany (tzv. JPO) a jejich členy, zaměstnance nebo příslušníky. Hasiči, vykonávající službu jako své hlavní povolání, se nazývají profesionální. Naopak hasiči vykonávající službu jako své vedlejší povolání nebo zcela dobrovolně, se nazývají dobrovolní hasiči. Občas se lze také setkat s výrazem poloprofesionální.

Kromě hašení požárů zasahují hasiči obvykle také při dopravních nehodách, úniku nebezpečných látek, v případě povodní, jiných živelních pohrom, ekologických haváriích, technické pomoci a jiných mimořádných událostech jako například ochrana obyvatelstva (krizové řízení, evakuace, zajištění náhradního ubytování, dekontaminace atd.). Mimo to se hasiči věnují prevenci na úseku požární ochrany, např. požární ochrana staveb nebo v rámci spolupráce s Ministerstvem školství zvyšují povědomí o ochraně člověka při mimořádných událostech. [1]


Reference

  1. Hasič. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Wikimedia, stránka naposledy editována 31. 10. 2020 [cit. 2020-11-12]. Dostupný z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hasi%C4%8DD.


Hasiči - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Firefighter Feuerwehr Pompier