Ekologická újma

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Ekologickou újmou se podle zákona č. 167/2008 Sb. rozumí nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo na chráněných druzích volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, podzemních nebo povrchových vodách, znečištěné půdě.[1]


Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2016. 87 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/images/soubory/prevence-zavaznych-havarii/metodiky/vykladovy-terminologicky-slovnik-11-2016-final.pdf>.


Ekologická újma - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Environmental Damage Umweltschäden Dommage environnemental