Ergoterapie

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Ergoterapie je léčebná metoda. Název ergoterapie pochází z řeckého ergon („práce“) a therapia („léčení“).

Ergoterapie usiluje prostřednictvím smysluplného zaměstnávání o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Podporuje maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektuje plně jeho osobnost a možnosti. Pro podporu participace jedince využívá specifické metody a techniky, nácvik konkrétních dovedností, poradenství či přizpůsobení prostředí. Cílem ergoterapie je umožnit osobám zachovat si maximální soběstačnost v běžných denních činnostech (z anglického originálu Activities of Daily Living, ADL) pracovních činnostech a aktivitách volného času. Nácvik činností, v kterých je osoba z důvodu onemocnění, úrazu, vývojové vadě či procesu stárnutí limitována, probíhá v reálných situacích a pokud to je možné i v jejím vlastním prostředí. Ergoterapeut pomáhá řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro člověka nepostradatelné.

Occupational Therapy. Centre for Sustainable Health Care [online]. England, Oxford [cit. 2021-10-4]. Dostupné z: https://sustainablehealthcare.org.uk/what-we-do/sustainable-specialties/occupational-therapy

Prostředky ergoterapie:

  1. diagnostické – odhalení handicapu nebo postižení a zjištění zbylého pracovního potenciálu;
  2. terapeutické – spolu s klientem stanovit cíle ergoterapeutického plánu, které směřují ke zlepšení či zachování soběstačnosti, prac. aktivit nebo aktivit volnočasových;
  3. preventivní – přispět pomocí cíleného ergoterapeutického plánu a výběrem správných metod a technik k prevenci vzniku handicapu.

Aktivity používané při ergoterapii se vždy přizpůsobují individuálně podle zdravotního stavu a zájmů klienta. Mohou být primární (každodenní činnost a sebeobsluha), pracovní, herní a rekreační. Často se používá výtvarná činnost, práce s papírem, textilem, dřevem nebo keramikou.[1][2]

Reference

  1. Ergotherapy [online]. Canadien medical, c2020 [cit. 2021-10-4]. Dostupné z: https://www.canadian.cz/en/specializations/ergotherapy/.
  2. Co je ergoterapie [online]. Česká asociace ergoterapeutů, c2008–2021, 2008 [cit. 2021-10-4]. Dostupné z: http://ergoterapie.cz/co-je-to-ergoterapie/.


Ergoterapie - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Occupational therapy Ergotherapie Ergothérapie