Kategorie:Kvalita života

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Kvalita života je složitý a velmi široký pojem. Je těžko uchopitelný pro svou multidimenzionalitu a komplexnost. Dotýká se pochopení lidské existence, smyslu života a samotného bytí. Zahrnuje hledání klíčových faktorů bytí a sebepochopení. Zkoumá materiální, psychologické, sociální, duchovní a další podmínky pro zdravý a šťastný život člověka. Komplexní pohled na život postihuje jak vnější podmínky, tak i vnitřní rozměry člověka.

Co je to kvalita života?

  • Kvalita života obsahuje různé aspekty života člověka: způsob života, životní styl, životní úroveň jednotlivce, skupin i společnosti jako celku.
  • Je ovlivněna mnoha faktory - např. kulturou, demografickým vývojem, zdravotním stavem, vyznáním, pracovním a rodinným životem, příjmem, věkem, bydlením, dopravou, životním prostředím atd. – proto ji nelze automaticky spojovat pouze s ekonomickými ukazateli (ziskem a obdobnými kritérii výkonnosti a úspěšnosti jednotlivce i společenského systému).
  • Je předmětem sociologie, psychologie, ekonomie, filosofie, politologie, lékařské vědy a dalších.