Důstojná práce

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Definice dle ILO: Důstojná práce, která shrnuje touhy lidí v jejich pracovním životě. Zahrnuje pracovní příležitosti, které jsou produktivní a přinášejí spravedlivý příjem, jistotu na pracovišti a sociální ochranu rodin, lepší vyhlídky na osobní rozvoj a sociální integraci, svobodu lidí vyjádřit své obavy, organizovat a účastnit se rozhodnutí, která mají vliv na jejich životy a rovnost příležitostí a zacházení pro všechny ženy a muže. Produktivní zaměstnání a důstojná práce jsou klíčovými prvky pro dosažení spravedlivé globalizace a snížení chudoby. Mezi tvůrci mezinárodních politik vzrostla naléhavost, zejména v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize v roce 2008, poskytovat kvalitní pracovní místa spolu se sociální ochranou a dodržováním práv v práci, aby bylo dosaženo udržitelného hospodářského růstu podporujícího začlenění a eliminace chudoba.[1]

Decent work


7. říjen je Světovým dnem důstojné práce. Obecně je práce považována za slušnou, když:

  • vyplácí spravedlivý příjem – včetně minimální mzdy, Práva pracovníků zahrnují mimo jiné právo na spravedlivé a příznivé podmínky, dny volna, 8hodinové pracovní dny, nediskriminaci a životní minimum pro ně a jejich rodiny,
  • poskytuje sociální ochranu - zaručuje jistou formu zaměstnání a bezpečné pracovní podmínky, přiměřený volný čas a odpočinek, přístup k výhodám, jako je zdravotní péče, důchod, rodičovská dovolená a mnoho dalších,
  • zajišťuje rovné příležitosti a zacházení pro všechny,
  • nabízí vyhlídky na osobní rozvoj a podporuje sociální integraci,
  • umožňuje sociální dialog - pracovníci mohou svobodně vyjádřit své obavy, organizovat se a vyjednávat podmínky na svém pracovišti.[2][3]

Klíčovou roli slušné práce pro všechny při dosahování udržitelného rozvoje zdůrazňuje cíl udržitelného rozvoje, jehož cílem je „podporovat udržitelný, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a slušnou práci pro všechny“ . Důstojná práce, vytváření pracovních míst, sociální ochrana, pracovní práva a sociální dialog představují nedílné prvky nové Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj. Kromě toho jsou klíčové aspekty slušné práce široce zakořeněny v cílech mnoha z dalších 16 cílů.

Employment and decent work

Závěrečný dokument konference Rio +20 ve svých odstavcích 143-157 vyjadřuje své znepokojení nad podmínkami na trhu práce a rozšířenými deficity dostupných příležitostí slušné práce. Zároveň uznává existující vazby mezi odstraněním chudoby, plnou a produktivní zaměstnaností a důstojnou prací pro všechny a naléhavě vyzývá všechny vlády, aby se zabývaly globální výzvou zaměstnávání mládeže. Globální výzvu zaměstnávání mládeže připomíná také Plán implementace Světového summitu o udržitelném rozvoji přijatý v Johannesburgu v roce 2002.[4]


Reference

  1. Decent work [online]. International Labour Organization, c1996-2022 [cit. 2022-02-07]. Dostupné z: https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm.
  2. Employment and decent work [online]. European Commission [cit. 2022-02-07]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/employment-and-decent-work_en.
  3. Decent work. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. January 2022 [cit. 2022-02-07]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Decent_work.
  4. Employment, decent work for all and social protection: related SDGs [online]. United Nations: Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development [cit. 2022-02-07]. Dostupné z: https://sdgs.un.org/topics/employment-decent-work-all-and-social-protection.


Důstojná práce - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Decent work Gute Arbeit Travail décent