Koordinační cvičení

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Koordinační cvičení je schopnost regulovat motoriku činnosti tak, aby průběh pohybu se co nejvíce blížil modelové (ideální) struktuře pohybové činnosti. Koordinace se spojuje s činností centrální nervové soustavy, která řídí a organizuje množství oblastí důležitých pro konkrétní pohyb.

Mezi ně patří:

 • činnost analyzátorů (zrakový, sluchový, ale i analyzátory ve svalech, kloubech a šlachách,
 • činnost jednotlivých funkčních systémů (oběhového, dýchacího apod.), které zabezpečují přísun energetických zdrojů do svalů a buněk zapojených v určitém cviku,
 • nervosvalovou koordinaci – mozek prostřednictvím nervů dává informace kdy, jak rychle, s jakou silou a na jak dlouho se mají jednotlivé svaly kontrahovat,
 • psychologické procesy – vůle, pozornost a motivace, které jsou pro daný cvik důležité.

Mezi formy rozvoje koordinace patří:

 • všechny druhy akrobatických cvičení (kotouly, odrazy, přeskoky),
 • cvičení na nářadí – kruhy, hrazda, kůň, koza,
 • cvičením s náčiním (švihadla, tyče, lana),
 • překážkové dráhy (překonávání překážek, podlézání, přelézání),
 • různé změny a udržování polohy těla,
 • cviky v prostoru (skoky na trampolíně, do vody),
 • nácvik různých sportovních dovedností,
 • cviky na ovládání a manipulaci s předměty (míče, tyče),
 • využití náčiní pro manipulaci,
 • různé rovnovážné a balanční cviky (chůze, běhy, skoky s obraty, se změnami směru, na lavičkách, kladině či laně),
 • rytmická cvičení,
 • cvičení ve dvojicích a trojicích,
 • zrcadlová cvičení,
 • asymetrické pohyby,
 • cvičení ve ztížených podmínkách v různém prostředí, se zavřenýma očima.[1][2]

Reference

 1. Teorie a didaktika sportovního tréninku: koordinační schopnosti [online] [cit. 2021-11-10]. Dostupné z: https://publi.cz/books/148/04.html.
 2. KOPÁČ, Filip. Cvičení koordinační: definice, dělení. Fyzioterapie [online]. 2015. Dostupné z: https://fyzioterapie.utvs.cvut.cz/document/show/id/63/.


Koordinační cvičení - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Coordination exercise Koordinationsübung Exercice de coordination