Kyberšikana

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Termín kyberšikana neboli kybernetická (počítačová) šikana, je druhem šikany, pro níž je typické využívání informačních a komunikačních technologií k ubližování oběti. Nejčastěji používanými informačními a komunikačními prostředky jsou pak hlavně počítače a mobilní telefony. V posledních letech se kyberšikana projevuje zejména na sociálních sítích. Oběť je agresorem vydírána, zesměšňována, nebezpečně zastrašována či dokonce ohrožována.


Aktéry kyberšikany známe obdobně jako u klasické šikany celkem 3: agresora, oběť a přihlížející.


Typické znaky šikany

Anonymita Útočník zpravidla vystupuje anonymně, nevystupuje pod svým skutečným jménem, vytváří jednoúčelové falešné profily na sociálních sítích. To přispívá k častému používání agresivnější formy útoků, protože se agresor nebojí, že bude snadno dopaden. Útočníkem může být kdokoliv V případě kyberšikany nezáleží u agresora na jeho věku, pohlaví či fyzické síle, jak by tomu bylo typicky u klasické šikany. Jelikož agresor vystupuje anonymně, záleží spíše na dovednostech a orientaci v užívání informačních a komunikačních technologií. Místo a čas útoku nelze předvídat Kyberšikana je v mnoha ohledech nebezpečnější formou psychického násilí, jelikož útok může přijít kdykoliv a kdekoliv. Třeba i během noci, navíc lze využít různé druhy prostředků – textové zprávy, e-maily, příspěvky na sociálních sítích apod. Oběť může mít pocit, že od útoku nelze uniknout, jelikož agresor může útočit kdykoliv je on-line.

 • * Přítomnost publika
 • * V tomto případě sehrávají významnou roli opět zejména sociální sítě, kde je možné do dění zapojit i přihlížející publikum, a to hlavně tím, že přihlížející mají možnost sdílení příspěvků, přeposílání řetězových zpráv, čímž se zvyšuje intenzita vedeného útoku. Útočníkovi tedy postačí příspěvek publikovat, o jeho opakování a šíření se často postará ono „publikum“.
 • * Kyberšikanu je obtížné poznat
 • * Na rozdíl od šikany klasické, která se často může vizuálně projevit na těle oběti, je probíhá kyberšikana téměř výlučně „pouze“ v rovině psychické, čímž je pro okolí téměř nemožné zpozorovat dopady takového útoku na oběť. Typickými znaky jsou, že se oběť uzavírá do sebe, přestává komunikovat s okolím (často ze strachu, ze studu nebo z obavy z nepochopení situace ze strany svých nejbližších).
 • * Dlouhodobost
 • * Útok vedený ve virtuálním světě nemusí skončit prakticky nikdy. Typickým znakem je v tomto případě opakovatelnost útoku, jelikož pokud se oběti nepodaří agresora odhalit, nenávistné příspěvky se mohou objevovat znovu, a to klidně i za použití jiného agresora či jiného prostředku.


Specifikem kyberšikany je, že může vzniknout i bez záměru agresora, např. jako nevhodný vtip, který se v online prostředí vymkne kontrole. Kyberšikana je často zaměňována s tzv. online obtěžováním. Termínem online obtěžování označujeme jednorázové útoky, jejichž dopad je pouze dočasný. Kyberšikana se vyznačuje opakovaností, dlouhodobostí a musí být vnímána obětí jako ubližující. Oběť se nedokáže útokům účinně bránit, existuje při ní mocenská nerovnováha.


Druhy kyberšikany

 1. Kyberharašení představuje konstantní navazování kontaktu s oběti pomocí SMS zpráv, e-mailů a jiných zpráv, v dnešní době nejčastěji za použití sociálních sítí.
 2. Kyberstalking - útočník neustále sleduje svoji oběť, narušuje její soukromí a pocit bezpečí pomocí internetového prostředí. Sledovat ji může prostřednictvím sociálních sítí, mobilu, ale i počítače.
 3. Flaming znamená slovní napadání, kdy se útočník pouští do nejrůznějších diskuzí na internetu, pod články a příspěvky ostatních a jeho motivem je začít hádku nebo nepříjemnou diskuzi.
 4. Sexting spočívá v posílání a zveřejňování textů, fotografií nebo videí se sexuální tématikou. Útočník oběť vydírá na základě získaných intimních dokumentů a vyhrožuje zveřejněním na internetu nebo ukázáním rodičům.
 5. Ostrakizace je vyloučení z určité skupiny, společnosti apod. Útočníci se v těchto případech postarají o to, aby se o vyloučení jedince veřejně vědělo a tím ho ponížili.
 6. Happy Slapping jako jediná forma kyberšikany má i fyzický dopad na oběť. Agresor si jedince najde na sociálních sítích, například na Facebooku nebo Instagramu, a poté jej napadne ve skutečném světě.
 7. Kybergrooming - utlačovaný je donucen k osobní schůzce. Velmi často se v tomto případě setkáváme s pedofily, kteří lákají ven nezletilé děti.


Jak se bránit

 • Nereagujte přímo na urážky a útoky, tím by totiž mohlo dojít k tomu, že pachateli přímo nahrajete do karet.
 • Neuvádějte na internetu žádné citlivé osobní údaje – např. kde bydlíte.
 • Pokud se s kyberšikanou setkáte, ukládejte všechny důkazy (snímky obrazovky, ukládejte útočné zprávy, atp.).
 • Obraťte se na důvěrnou osobu, v případě, že takovou nemáte, využijte specializovanou poradnu: Linka bezpečí ONLINE, Poradna on‑line pro oběti kyberšikany, Modrá linka apod.


Právní rámec Kyberšikana není právně nijak vymezena, a je-li právně kvalifikována jako přestupek, nemá za současného právního stavu policejní orgán příliš možností, jak důkazní materiál (provozně lokalizační údaje) vyžádat. Stále zatím samotná kyberšikana není zakotvena v trestním zákoníku, bezesporu se ale týká jiných trestních činů jako je vydírání, ohrožování mravnosti, nebezpečné pronásledování, šíření pornografie, výroba dětské pornografie, zneužití dítěte k pornografii, svádění k pohlavnímu styku aj.[1] [2][3][4]

Reference

 1. Kyberšikana. Internetem bezpečně [online]. Karlovy Vary: you connected, ©2018 [cit. 2022-03-01] Dostupné z: https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/rizika-online-komunikace/kybersikana/. ISSN 2571-3736.
 2. Co je kyberšikana? Cyberhelp.eu [online]. ©2022 [cit. 2022-03-01]. Dostupné z: https://cyberhelp.eu/cs/introduction/what_is.
 3. BARTLOVÁ, Tereza. Kyberšikana ve společnosti. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Husitská teologická fakulta. Vedoucí práce: Miloslav Čedík. Dostupné také z: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/41850/DPTX_2011_1__0_363163_0_119778.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 4. ČERNÁ, Alena. Kyberšikana na sociálních sítích: obraťte se co nejdříve o pomoc. Psychologie.cz [online]. Mindlab, 16. 7. 2014. [cit. 2022-03-01] Dostupné z: https://psychologie.cz/poradna/kybersikana-na-socialnich-sitich-obratte-se-co-nejdrive-o-pomoc/.


Kyberšikana - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Cyberbullying Cybermobbing Cyberharcèlement