Psychoterapie

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Psychoterapie je záměrné a cílené používání psychoterapeutických prostředků kvalifikovaným odborníkem – psychoterapeutem v souladu s vědeckými poznatky.

Historicky je psychoterapie (léčba slovem) jednou ze tří základních léčebných metod (dalšími jsou chirurgie – léčba nožem a farmakoterapie – léčba bylinou). V současnosti je psychoterapie jednou z pomáhajících profesí, která se (vedle medicíny, psychologie, léčitelství a dalších) uplatňuje v oblasti péče o zdraví. V České republice upravuje péči o zdraví nový občanský zákoník.

Psychoterapie směřuje k dosažení, obnovení, rozvoji či udržení kvality života klientů tak, aby mohli žít život subjektivně spokojený, a to především v aspektech osobních, zdravotních, sociálních a pracovních. Cílem psychoterapie je dosažení optimálního rozvoje osobnosti a odstranění resp. zmírnění psychického či fyzického utrpení jedince.

Psychoterapie obvykle probíhá mezi psychoterapeutem a jeho klientem (individuální psychoterapie), klienty z jedné rodiny (rodinná terapie) nebo z nejbližšího společenského okolí, případně skupinou klientů (skupinová psychoterapie). Psychoterapeut je člověk, který léčí duši, obvykle slovem. Psychoterapie může být uplatňována i v zaměstnání mezi psychoterapeutem a zaměstnancem vedoucí k dosažení spokojenosti v práci. Mluví o svých tématech ve snaze dostat se k jejich hlubším souvislostem, lépe je pochopit, přijmout a někdy i nalézt vhodná vysvětlení nebo řešení.

Většinu psychoterapeutických směrů a postupů mají na svědomí lékaři (neurologové, psychiatři, internisti), menší část třeba umělci, tanečníci, filozofové a lidé z jiných oborů. Velkou část psychoterapeutů dnes tvoří vysokoškolským vzděláním psychologové a psychiatři. Ti, totiž v ČR musí od určité doby pro získání atestace z psychiatrie projít aspoň částečně nějakým psychoterapeutickým výcvikem. V zahraničí nemalou část psychoterapeutů tvoří kněží.[1] [2][3]

Reference

  1. Stanovy spolku Česká asociace pro psychoterapii [online]. Česká asociace pro psychoterapii, 12. října 2017 [cit. 2022-01-15]. Dostupné: https://www.czap.cz/o-nas/zapisy-dokumenty/93-o-nas/zapisy-dokumenty/dokumenty-cap/217-stanovy-cap.
  2. Psychoterapie. Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. WikiMedia, stránky naposledy editována 7. 2. 2022 [cit. 2022-02-07]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychoterapie.
  3. BERNE, Eric. K čemu slouží psychoterapie a jak vám může pomoci. Je čas na změnu [online][cit. 2022-02-01]. Dostupné z: https://jecasnazmenu.cz/2020/04/22/k-cemu-slouzi-psychoterapie-a-jak-vam-muze-pomoci/.


Psychoterapie - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Psychotherapy Psychotherapie Psychothérapie