Částečný pracovní úvazek

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Jedná se o úvazky, které jsou kratší než plný pracovní úvazek. Částečné pracovní úvazky mohou být uzavírány na dobu určitou i dobu neurčitou. Zaměstnanci pracující na částečný pracovní úvazek mají stejný status jako zaměstnanci na plný pracovní úvazek. Výše jejich mzdy nebo platu je proporcionálně podle míry snížení úvazku zkrácena. Částečný pracovní úvazek je možné sjednat i například pouze na 2 hodiny týdně.[1][2]

Reference

  1. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  2. NEKOLOVÁ, Markéta. Vliv nových forem zaměstnání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva [online]: Praha: VÚPSV, 2010 [online]. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_308.pdf.


[[Kategorie:Personalistika]
Částečný pracovní úvazek - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Part time job Teilzeitarbeit Travail à temps partiel