Melanom

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Maligní melanom je nejzhoubnějším kožním novotvarem a díky své agresivitě patří k nejzávažnějším nádorům člověka vůbec. Vzniká v melanocytech, tedy kožních buňkách, které produkují kožní pigment.[1] Výskyt tohoto zhoubného onemocnění neustále narůstá. V roce 2018 bylo toto onemocnění 6. nejčastějším novotvarem kromě nemelanomových kožních nádorů v České republice. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 2 625 případů, tedy 24,7 na 100 000 osob. U tohoto typu nádoru v posledních letech lehce převažuje výskyt u mužů ve srovnání s výskytem u žen, poměr zastoupení mužů a žen v roce 2018 byl 1,2 : 1.[2]


Vložit obrázek 1

Vývoj incidence, mortality (vlevo) a prevalence (vpravo) zhoubného melanomu kůže dle pohlaví, přepočet na 100 000 osob. (Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; Český statistický úřad – mortalita od roku 1994)[3]


Rizikové faktory

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik maligního melanomu je UV záření (především jejich UVB složka), které poškozuje DNA melanocytů a ty se poté nekontrolovatelně množí a tvoří kožní nádor - melanom. Melanom se nejčastěji objevuje na kůži, ale může se vytvořit i na sliznici či v oku.[4] Vznik melanomu je tedy především způsoben nadměrným a nechráněným vystavováním na slunci. Vznik tomuto onemocnění dává zejména slunění se mezi 10. a 15. hodinou odpolední a nedostatečné používání krémů s UV filtry a nebo používání krémů s příliš nízkými filtry. Obecně mají větší sklon k melanomu lidé se světlejší kůží a světlými nebo zrzavými vlasy (kožní fototyp I a fototyp II) a také lidí s větším počtem mateřských znamének.[5]


Prevence

V prognóze nemoci hraje klíčovou roli včasný záchyt a terapie. Na části těla, které nejsou kryty oděvy, je nutné aplikovat prostředek s ochranným UV filtrem a pravidelně vrstvu ochrany obnovovat. Existují také speciální UV ochranné oděvy. Za nebezpečné se považují pravidelné návštěvy solária, mělo by se jim tedy vyvarovat. Chránit se proti slunci je důležité i ve vodě. Při koupání je nutné nanášet prostředky označené jako water-resistant každých 40 min. a water-proof každých 80 min.[6]

Významným faktorem prevence je provádění pravidelného vyšetření pokožky, včetně provádění tzv. samovyšetření, kdy je doporučeno znát stav a vzhled své pokožky – znamének, a při každé změně vzhledu je doporučena urychlená návštěva u ošetřujícího kožního lékaře. Provádět samovyšetření pokožky je vhodné po celém povrchu těla včetně intimních oblastí, plosek nohou, vlasových částí těla či nehtů. Důležitým faktorem prevence je také vyhýbat se mechanickému dráždění znamének ostrým okrajem oděvu, např. límcem košile, spodního prádla, okrajem ponožky, ostrým okrajem bot. Vzhledem k tomu, že až polovina zhoubných kožních nádorů vzniká z mateřských pigmentových znamének, prevencí je pravidelné vyšetření. Platí přitom pravidlo, že čím dříve člověk k lékaři s podezřelým znaménkem přijde, tím větší má šanci na uzdravení.[7]


Reference

  1. BARTOŇKOVÁ, H. ...[et al.]. Manuál prevence a časné detekce nádorových onemocnění. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2002. ISBN 80–238-9513–3.
  2. Evropský den melanomu [online]. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2021 [cit. 2023-10-30]. Dostupný z: https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8499.
  3. Evropský den melanomu [online]. Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2021 [cit. 2023-10-30]. Dostupný z: https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8499.
  4. ABBASI, N. Časná diagnóza kožního melanomu: přezkoumání kritérií ABCD. J. Amer. Med. Ass. 2005, roč. 13, č. 4, s. 262 – 267. ISSN 1210–4132.
  5. ARENBERGEROVÁ, M. Maligní melanom kůže. Praktický lékař. 2005, roč.85, suppl. 1, s. 17-19. ISSN 0032-6739.
  6. Melanom je sedmý nejčastější nádor u nás, počet postižených stále roste [online]. MZCR, 11. 8. 2016 [cit. 2023-10-30]. Dostupný z: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/melanom-je-sedmy-nejcastejsi-nador-u-nas-pocet-postizenych-stale-roste/.
  7. Spolu proti melanomu [online]. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [cit. 2023-10-30]. Dostupný z: https://www.cpzp.cz/spoluprotimelanomu/.


Melanom - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Melanoma Malignes Melanom Mélanome