Ergonomie pracoviště

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Ergonomie pracoviště je soubor technik, znalostí a prostředků, které mají za úkol přizpůsobit pracoviště fyzickým a duševním potřebám zaměstnance. Velmi souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Při ergonomickém plánování pracoviště je potřeba vzít do úvahy několik prvků:

  • charakter pracovní činnosti,
  • poloha pracovníka při vykonávání práce,
  • organizace práce na pracovišti,
  • vybavenost pracoviště, případná pohyblivost pracoviště,
  • časová náročnost používání pracoviště,
  • hygienické a bezpečností předpisy dané firmy a další důležité aspekty.

Několik nezávislých zahraničních studií prokázalo, že kvalitně řešená ergonomie pracoviště má pozitivní vliv na výkonnost pracovníka, snižuje úrazovost a celkově přispívá k větší efektivitě práce.

Do ergonomie práce se řadí i některé externí vlivy na pracoviště, jako je osvětlení daného pracoviště, hladina hluku v jeho okolí, přístupnost pracoviště a další. Velkým tématem je v posledních letech také ergonomie počítačového pracoviště a zásady bezpečnosti práce na PC.

Pohodu a výkon pracovníka na pracovišti ovlivňují:

Hlavní zásadou pro vytvoření vhodného pracovního místa je odstranit všechny škodlivé, rušivé a obtěžující vlivy a vytvořit takové pracovní podmínky, aby bylo dosaženo co největšího pracovního pohodlí.[1][2]

Reference

  1. Slovník pojmů z oblasti BOZP a PO: Ergonomie pracoviště. BOZP.cz: Bezpečnost práce [online]. CRDR, c2022. [cit. 2022-02-03]. Dostupné z: https://www.bozp.cz/slovnik-pojmu/ergonomie-pracoviste/.
  2. Ergonomie pracovního místa, ZSBOZP: Znalostní systém prevenci rizik [online]. VÚBP, ©2016-2022 [cit. 2022-02-03]. Dostupné z: https://zsbozp.vubp.cz/pracovni-prostredi/ergonomie/337-ergonomie-pracovniho-mista.


Ergonomie pracoviště - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Workplace ergonomics Ergonomie am Arbeitsplatz Ergonomie du poste de travail