Pracovní prostředí

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Soubor materiálních podmínek (fyzikálních, chemických, prostorových), za kterých je vykonávána práce. Stav pracovního prostředí je určován zejména stavebním, objemovým a dispozičním řešením objektů a pracovišť, bezpečnostní úrovní technologií, strojů a zařízení, akustickými, světelnými a mikroklimatickými podmínkami (včetně čistoty ovzduší) a úrovní organizace a řízení práce. [1]
  2. Prostředí - fyzikální, chemické, biologické, organizační, sociální a kulturní činitele, působící na osoby v pracovním procesu.[2]
  3. Pracovní prostředí je podkladem pro existenci a činnost člověka v pracovním systému. V širším pojetí můžeme vyčlenit následující složky:
  • formální stránka (vybavení pracovišť, uspořádání, barevné řešení, využití květin, vymezení pracovního prostoru, osvětlení, hluk, mikroklimatické podmínky, apod.),
  • činnostní stránka (charakter činností, odměňování, motivace, rozvoj a vzdělávání, apod.),
  • vztahová stránka (vztahy se spolupracovníky, podřízenými, nadřízenými, formální, neformální, apod.),
  • bezpečnostní stránka (bezpečnost pracovníků a majetku dané organizace) [3]

Reference

  1. Terminologický slovník BOZP 1972: Terminologický slovník BOZP. Praha : VÚBP, 1972.
  2. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
  3. MICHALÍK, David. Co je potřeba pro optimální pracovní prostředí?: příručka pro kancelářská pracoviště). Praha: Oddělení psychologie OPe MV ČR, 2009. 53 s.Pracovní prostředí - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Work Environment Arbeitsmilieu (s) Ambiance de travail (f)