Výbušná atmosféra

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Explosibles Gemisch (s))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Směs vzduchu a hořlavých látek ve formě plynů, par, mlhy nebo prachů při atmosférických podmínkách, ve které se po vzniku iniciace rozšíří hoření do celé nespálené směsi. Zdroj: ČSN ISO 1127-1
  2. Směs hořlavých látek ve formě plynů, par, mlhy, práškových plastů nebo vloček se vzduchem v atmosférických podmínkách v takovém objemovém poměru, že že vlivem nadměrně vysoké teploty, el. oblouku nebo jisker může dojít k výbuchu.


Výbušná atmosféra - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Explosive mixture Explosibles Gemisch (s) Mélange explosif (m)