Únava

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Fatigue)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Komplexní děj postihující celý organismus. Zahrnuje různé změny metabolických dějů jako je nahromadění odpadních látek, fyzikálněchemické změny ve složení krve a zejména změny v centrálních i periferních nervových spojích. [1]
  2. Subjektivní pocit, který má vztah k řadě biologických funkcí jako je látková výměna (metabolismus), krevní oběh, činnost žláz vnitřní sekrece (biochemické funkce), vyšší nervová činnost. Vztahy mezi těmito funkcemi nejsou dosud dostatečně objasněny.

Z vnějšího hlediska se únava projevuje zejména zhoršením pracovního výkonu (množství a kvalita výsledků), což souvisí se sníženou pozorností, rychlostí reakce a zhoršením regulace a koordinace pohybů končetin i tzv. koordinace zrakově pohybové (vizuálně motorické). Se zřetelem na to, v jakých orgánech únava převažuje, se rozlišuje svalová, smyslová (zrak, sluch) a nervová, případně únava lokální (tzn., že se týká určitých orgánů) a centrální (zasahuje celý organismus).

V pracovních systémech je druh únavy dán typem a časovými charakteristikami pracovních operací, úkonů se zřetelem na nároky tělesné (fyzická namáhavost, frekvence pohybů, proměnlivost pohybů, rytmičnost pohybů apod.), smyslové (viditelnost, čitelnost, vzájemná rozlišitelnost jak zrakových, tak sluchových podnětů), na mentální funkce (nemožnost koncentrace, rušení vnějšími vlivy, hlukem, nutností častého jednání s lidmi, výskytem nejrůznějších překážek a obtíží běžného života). Obecně únavu chápeme podle příznaků organismu projevující se jako snížená výkonnost, zhoršená kvalita práce, mírné bolesti ve svalech, nepříjemné pocity nasycenosti, poruchy motorické koordinace, pozornosti apod., které se objevují trvá-li pracovní činnost delší dobu a je-li značně intenzivní.[2]

Reference

  1. MUDr. Eva Hanáková
  2. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.


Únava - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Fatigue Ermüdung (e) Fatigue (f)