Úniková cesta

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Fluchtweg (r))
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Cesta umožňující bezpečnou a včasnou evakuaci všech osob, popř. i zvířat a majetku v případě požáru, výbuchu, náhlého výronu škodlivých plynů nebo jiného ohrožení. Zdroj: Terminologický slovník BOZP, VÚBP Praha 1972
  2. Trvale volná komunikace, která umožňuje bezpečnou evekuaci osob z objektu (stavby) nebo z její části ohrožené požárem na volné prostranství, popř. přístup požárních jednotek.


Úniková cesta - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Emergency exit Fluchtweg (r) Issue de secours (f)