Fyzikální exploze

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Náhlé uvolnění plynu pod tlakem do atmosféry. Tlaková vlna má rychlost nejprve srovnatelnou s rychlostí úniku plynu. Viz Exploze. [1]
  2. Náhlé uvolnění energie, které je výsledkem čistě fyzikálních jevů, bez existence chemických reakcí látek, v důsledku např. přetlakování a roztržení nádoby (rychlý fázový přechod, jev BLEVE), střetu rychle letících těles s překážkou, elektrického výboje apod. [2]

Reference

  1. VÚBP - OPPZH
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Fyzikální exploze - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Physical explosion