Osvětlení

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Illumination)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Ve světelné technice a ve fyziologii vidění se používají fotometrické veličiny, jejichž zvláštností je, že berou v úvahu rozdíly v citlivosti lidského zraku pro světlo různých vlnových délek.

POZNÁMKA

 1. Jednotkou svítivosti je 1 kandela (Cd).
 2. Jednotkou jasu je 1 kandela na 1 metr čtverečný (cd/m2)
 3. Jednotkou světelného toku je 1 lumen (lm).
 4. Osvětlenost plochy (intenzita osvětlení), daná velikostí světelného toku 1 lm dopadajícího na 1 m2 dané plochy, je 1 lux[1]


MĚŘENÉ VELIČINY OSVĚTLENÍ VE VNITŘNÍCH PROSTORECH

Při měření osvětlení ve vnitřních prostorech se jako základní veličiny charakterizující podmínky vidění a zrakové pohody měří:

 • úroveň osvětlení v kontrolních bodech, která se vyjadřuje:
  • u denního osvětlení a u denní složky sdruženého osvětlení vzhledem k neustálé proměnlivosti hodnotami činitele denní osvětlenosti – D, udávaný v % ;
  • u umělého osvětlení a u doplňujícího umělého osvětlení při sdruženém osvětlení vzhledem k jeho relativní stálosti hodnotami osvětlenosti – E, v lx (luxech);
 • jasy ploch v zorném poli uživatelů vnitřního prostoru, důležitých pro vidění a zrakovou pohodu - hodnoty jasů se udávají v cd/m2.

Jako doplňující veličiny pro vyhodnocení podmínek osvětlení a zrakové pohody se podle potřeby měří:

 • činitel odrazu světla důležitých povrchů (např. pracovních ploch, stěn, podlah, stropů, vnitřního zařízení apod.);
 • činitel prostupu světla materiálů propouštějícího světlo (osvětlovací otvory vystavené s odlišným znečištěním);
 • úhly (úhly polohy ploch od směru pohledu, úhly stínění, úhly clonění svítidel,
 • úhly srovnávací atd.).

Měřicí přístroje - pro měření osvětlení se používají fotoelektrické luxmetry a jasoměry. [2]

Reference

 1. KRÁL, Miroslav. Ergonomický výkladový slovník. 1. vyd. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 1999. 139 s.
 2. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Osvětlení - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Illumination Anleuchtung(e) Illumination (f)