Iniciace

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Proces, kdy vlivem působení mechanické, elektrické, tepelné nebo jiné energie na hořlavou látku dojde k jejímu hoření a/nebo [1]

Reference

  1. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.

explozi.

Iniciace - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Initiation