Interaktivní systém

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Interaktivní systém je kombinace hardwarových a softwarových komponentů, jimž člověk-uživatel poskytuje vstupy, a kterému jsou poskytovány výstupy za účelem pomoci v provedení úkolu. Interakce mezi uživatelem a interaktivním systémem je ve formě dialogu jako sled uživatelských činností (vstupů) a odezvy systému (výstupy) za účelem dosažení cíle. Interaktivní systém má užívat slovník, který je uživateli dobře známý k provedení úkolu nebo takový, který je založen na současných znalostech uživatelů. [1]


Reference

  1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


:Systém člověk-stroj

Interaktivní systém - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Interactive system Interaktives System Système interactif