Internet věcí

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Internet of Things)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Definic pojmu internet věcí je mnoho. Internet věcí (IoT – Internet of Things) může být definován jako dynamická globální síťová infrastruktura s vlastními možnostmi konfigurace, založená na standardních komunikačních protokolech a interoperabilitě, kde fyzické a virtuální věci mají vlastní identitu, fyzické atributy a virtuální personalizované používané inteligentní rozhraní a jsou integrovány do informační sítě [1].

  • Zjednodušeně můžeme říci, že internet věcí spojuje objekty reálného světa s virtuálním světem (s agenty reprezentující příslušné věci, prostředky, objekty, výrobky aj.) a umožňuje vzájemnou komunikaci, spojení s jinými agenty kdekoliv, kdykoliv v čase v rámci sítě internet. To znamená, že fyzické objekty reprezentované svými daty a prostředí mohou vzájemně interagovat každý s každým v tomtéž prostoru a čase [2].
  • Další definice internetu věcí je následovná. IoT je nově vznikající globální síťová architektura založená na internetu, která usnadňuje výměnu zboží a služeb v rámci globálních dodavatelských sítí a má vliv na bezpečnost a soukromí všech zúčastněných stran [3].
  • I přes různé výklady pojmu internet věcí můžeme konstatovat, že se internet věcí umožní uživatelům a sdíleným objektům sdílení informací automatizovaným způsobem a směřuje k celosvětové propojenosti předmětů, objektů, věcí s výrazným rozšířením internetových aplikací [4].
  • Internet věcí spojuje virtuální a fyzický svět vytvořením tzv. chytrého prostředí. Internet věcí je síť velkého počtu zařízení a systémů, které jsou mezi sebou propojeny a kde je možné jejich vzdálené ovládání skrze internetovou síť. Každé z těchto zařízení je jasně identifikovatelné díky implementovanému výpočetnímu systému, ale přesto je schopno pracovat samostatně v existující infrastruktuře internetu. Tato zařízení sbírají a vyměňují data, která mohou být analyzována a zpracována pro účely monitorování, údržby a zlepšení procesů s cílem dodání služeb a produktů zákazníkům. [5]

Reference

  1. BURIAN, Pavel. Internet inteligentních aktivit. Praha: Grada, 2014. (Průvodce). ISBN 978-80-247-5137-5.
  2. BURIAN, Pavel. Internet inteligentních aktivit. Praha: Grada, 2014. (Průvodce). ISBN 978-80-247-5137-5.
  3. WEBER, R. H. Internet of Things: New Security and Privacy Challenges". Computer Law & Security Review. 2010, vol. 26, s. 23-30.
  4. VERMESAN, Ovidiu; BACQUET, Joël. Internet of Things: The Call of the Edge: Everything Intelligent Everywhere. Denmark: River Publishers, 2020. ISBN 978-87-7022-195-5.
  5. EUROPEAN COMMISSION. Internet of Things [online]. European Union, 2019 [cit. 2021-08-18]. Dostupný z: hhttps://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=61690.

Externí odkazy

https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Digitalisation_and_OSH_CS.pdf


Internet věcí - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Internet of Things Internet der Dinge Internet des objets