Kinematický pohyb člověka

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Kinematika pohybu člověka slouží k popisu složitých pohybových úkonů, kde je potřeba jejich přesné určení. Při lidském pohybu dochází ke změnám poloh segmentů těla a těla jako celku v prostoru. Pohyby jsou tedy v tomto smyslu změny polohy člověka nebo částí jeho hmotné soustavy nebo jím způsobená změna polohy tělesa v čase.


Kinematika je částí mechaniky, která se zabývá určováním polohy bodů a jejich změn v čase. Při této determinaci se nezabývá příčinami pohybu. Mezi veličiny, jimiž v rámci kinematiky je pohyb popisován, patří dráha, rychlost, zrychlení. Definice základních veličin a pojmů jsou tyto:

  • trajektorie – geometrická čára, po které se hmotný bod pohybuje,
  • dráha – délka trajektorie,
  • rychlost – vektorová veličina určující, jakým způsobem se mění poloha tělesa v čase,
  • zrychlení - vektorová veličina určující, jakým způsobem se mění rychlost tělesa v čase.


Pro optimální popis soustav pohybů byl zaveden pojem hmotný bod. Je to myšlený bod, kterým pro zjednodušení je nahrazeno těleso. Hmotný bod je umístěn v těžišti tělesa, jehož tvar a rozměry nejsou podstatné, avšak hmotnost tělesa se do hmotného bodu přenáší. Pohyb a poloha těla a jeho částí je určován (vztahován) vzhledem ke zvolené vztažné soustavě.


K měření kinematického pohybu člověka jsou v dnešní době používány nové technologie, které fungují na bázi systému inerciálních měřících jednotek. Příkladem takové technologie je speciální oblek integrovanými měřícími jednotkami, který se zaměřuje na zachycení, zpracování a sdílení dat o těle a pohybu, poskytuje řešení pro animaci a měření lidského pohybu.[1]Xsens [online] [cit. 2021-6-2]. Dostupné z: https://www.xsens.com/.</ref>


Reference

  1. Kinematika a dynamika lidského pohybu: základy sportovní kineziologie [online]. Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity [cit. 2021-06-02]. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/1451/e-learning/kineziologie/elportal/pages/kinematika_dynamika.html.Kinematický pohyb člověka - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Kinematic analysis of human movement Kinematik der menschlichen Bewegung La cinématique du mouvement humain