Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Klasifikace CZ-ISCO vychází z metodických principů mezinárodní klasifikace ISCO-08. Je založena na dvou hlavních principech, kterými jsou druh vykonávané práce (pracovní místo) a úroveň dovedností.

Klasifikace zaměstnání (KZAM) byla zavedena Opatřením Českého statistického úřadu (ČSÚ) a byla vypracována na podkladě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupation (ISCO-88). Tato klasifikace má čtyřmístný kód a poprvé byla vydána v roce 1993.

Klasifikace zaměstnání navazuje na bývalou „Jednotnou klasifikaci zaměstnání“ (JKZ). V roce 1996 bylo vypracováno pro národní účely podrobnější třídění KZAM do pátého místa kódu, které bylo vydáno pod názvem „Klasifikace zaměstnání rozšířená (KZAM-R). Od 1. 1. 2011 zavedl ČSÚ Klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO, která nahradila dosud používanou KZAM-R. Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracovaná na základě mezinárodního standardu ISCO-08, jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO).

Čtyřmístný kód znamená, že zaměstnání může být určeno až do 4. úrovně. Zaměstnání je provázáno s ekonomickými odvětvími CZ-NACE na všech úrovních klasifikace.[1]

Klasifikace zaměstnání:

 • 0 Zaměstnanci v ozbrojených silách
 • 1 Zákonodárci a řídící pracovníci
 • 2 Specialisté
 • 3 Techničtí a odborní pracovníci
 • 4 Úředníci
 • 5 Pracovníci ve službách a prodeji
 • 6 Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství
 • 7 Řemeslníci a opraváři
 • 8 Obsluha strojů a zařízení, montéři
 • 9 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci[2]


Reference

 1. Klasifikace a číselníky [online]. Český statistický úřad, 5. 5. 2017 [cit. 2021-08-23]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace-a-ciselniky.
 2. CZ-ISCO: klasifikace zaměstnání ISCO [online]. CZ-ISCO [cit. 2021-08-23]. Dostupné z: http://www.cz-isco.cz/.


Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) - (Diskuse k heslu)