Náklady pracovních úrazů

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Kosten für Arbeitsunfälle)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Náklady a ztráty vyvolané pracovními úrazy a nemocemi z povolání, představují nejen výdaje a ztráty vyvolané těmito událostmi v roce jejich vzniku, ale i výdaje a náklady nebo ztráty, které v jejich důsledku budou vznikat i v dalších letech (výplaty náhrad škod po skončení pracovní neschopnosti, výplaty invalidních, částečných invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů, výplata různých příspěvků, poskytování úhrad zdravotní péče, případné ztráty na výdělku postižených, v budoucnu nerealizovaný hrubý domácí produkt, placení přirážek k pojistným apod.). [1]

Reference

  1. Náklady na pracovní úrazy a nemoci z povolání v ČR v roce 2000. BOZPinfo.cz [online]. VÚBP, 18.03.2004 [cit. 2021-08-18]. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/naklady-na-pracovni-urazy-nemoci-z-povolani-v-cr-v-roce-2000.Náklady pracovních úrazů - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Costs of occupational accidents Kosten für Arbeitsunfälle Coût des accidents du travail