Krizová situace

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Krise)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Stav, kdy jsou bezprostředně a ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu. [1]
  2. Situace (stav nouze), kdy výsledkem ohrožující události jsou negativní dopady na obyvatele, životní prostředí, majetek a hrozí další dopady na fungování společnosti na určitém území. [2]

Reference

  1. NOVOTNÝ, Karel. Slovník vybraných pojmů vztahujících se k hodnocení rizik podle § 132a odst. 3 zákoníku práce. Rožnov pod Radhoštěm : Rožnovský vzdělávací servis, 2000. 104 s.
  2. Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií [online]. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. 55 s. Dostupný z WWW: <http://www.vubp.cz/html_oppzh/metodiky/vykladovy_slovnik_brezen05.pdf>.


Krizová situace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Emergency Krise Situation de crise