Madlo

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Madlo je prvek sloužící k přidržování při chůzi po schodišti nebo šikmé rampě. Může být součástí zábradlí nebo samostatně osazeno na konstrukci ohraničující schodiště, např. na stěně, ne na konstrukci oddělující výtahovou šachtu.

Reference

ČSN P ISO 6707-1 (730000). Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny. Praha: Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018.