Mechanizace

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Mechanizace je jeden ze znaků industrializace, též etapa technického vývoje, pro níž jsou typické tyto znaky: nahrazení lidské síly mechanismy (stroji), lepší organizace a dělba práce, zvýšení produktivity práce (velkosériová výroba). Ve srovnání s rukodělnou (řemeslnou) výrobou se v mechanizaci výrazně mění povaha pracovní činnosti.

V rámci uplatňování mechanizace dochází k diferenciaci nároků a požadavků, jako jsou obslužné činnosti (práce u stroje), seřizování strojů (seřizovači), údržbáři, kontroloři, plánovači, konstruktéři strojů a technických zařízení. Vysoká dělba práce (označovaná též jako „rozdrobená práce“) u obslužných činností je často příčinou monotonie, jednostranné a dlouhodobé pracovní zátěže, pracovního neuspokojení. V nepřetržitých a ve směnových provozech se mohou projevit problémy zdravotní a sociální. Taktéž nebezpečí vzniku pracovních úrazů je průvodním znakem mechanizace.

Nicméně „lidské“ aspekty mechanizace vyvolaly potřebu hlubšího a diferenciovanějšího studia lidské práce. Týká se to především řešení problematiky bezpečnosti práce (hodnocení a eliminování rizik u strojů), z fyziologického hlediska je to hodnocení fyzické namáhavosti, pohybového režimu, pracovních poloh, manipulace s břemeny atd. V důsledku soustředění strojů do velkých prostorů a zavádění nových technologií mohou vznikat nejrůznější noxy (škodliviny), jako jsou chemické látky v ovzduší, hluk, nevhodné mikroklima apod. [1]


Reference

  1. MALÝ, Stanislav, KRÁL, Miroslav a HANÁKOVÁ, Eva. ABC ergonomie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 386 s. ISBN 978-80-7431-027-0.


Mechanizace - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Mechanization Mechanisierung (e) Mécanisation (f)