Monitorovací technologie

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Monitorovací technologie soustavně pozorují, sledují nebo kontrolují vývoj či kvalitu něčeho nebo někoho po určité časové období prostřednictvím senzoru (čidla, snímače) nebo sady senzorů (snímajících např. zvukové či vizuální informace, polohu nebo biosignály). Pokud jde o lidi, tvoří monitorovací technologie, někdy označované také jako sledování životního stylu nebo behaviorální monitoring, podmnožinu v rámci širšího a obecnějšího modelu dálkově řízených technologií, jako v případě dálkové péče (telecare) a bezpečnosti. Senzory jsou nainstalovány na těle nebo v těle lidí a v jejich prostředí a snímají údaje, ze kterých lze odvodit jejich fyziologický stav a chování. Často se přitom rozlišuje mezi normálními a neobvyklými fyziologickými stavy a chováním. U neobvyklých bychom pak měli rozlišovat alespoň mezi náhlými anomáliemi (infarkt nebo pád) a postupnými změnami (např. pozvolna rostoucí míra stresu).


Monitorovací technologie mohou mít několik podob, které lze zhruba charakterizovat podle použitých metod:

  • technologie založené na zvuku (např. automatické rozpoznávání řeči),
  • biosignály (např. elektrokardiogram),
  • technologie založené na vizuálních informacích (např. výrazu obličeje),
  • text (např. zprávy na Twitteru),
  • krevní vzorky (např. hladiny hormonů),
  • technologie založené na interakci (např. interakce s myší a klávesnicí, tlaková čidla, globální polohový systém (GPS)),
  • dotazníky (využívající např. pětistupňové Likertovy škály) a
  • rozhovory (např. pomocí chatovacího robotu). [1]


Reference

  1. Monitorovací technologie: hledání životní pohody ve 21. století?: discussion paper [online]. European Agency for Safety and Health at Work, 2017 [cit. 2021-02-26]. Dostupný z: https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Workers_monitoring_and_well-being-CS.pdf.


Externí odkazy


Monitorovací technologie - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Monitoring technology Überwachungstechnologie Technologie de surveillance