Následná prohlídka

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Následná prohlídka neboli lékařská prohlídka po skončení rizikové práce patří mezi pracovnělékařské prohlídky a provádí se za účelem včasného zjištění změn zdravotního stavu vzniklých v souvislosti s prací za takových pracovních podmínek, jejichž důsledky se mohou projevit i po ukončení práce, a to za účelem včasného zajištění potřebné zdravotní péče, popřípadě odškodnění. Na základě provedení následné prohlídky se nevydává lékařský posudek.

Následná prohlídka se provádí podle přílohy č. 2 této vyhlášky, pokud tak stanoví:

  • příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nebo
  • jiný právní předpis. [1]


Reference

  1. Pracovnělékařské prohlídky. Znalostní systém prevence rizik v BOZP [online]. VÚBP, c2016-2020. Dostupný z: https://zsbozp.vubp.cz/zdravi/pracovnelekarska-pece/328-pracovnelekarske-prohlidky.


Následná prohlídka - (Diskuse k heslu)