Nanoobjekty

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
  1. Diskrétní části materiálu s jedním, dvěma nebo třemi vnějšími rozměry v nanostupnici (rozpětí velikosti přibližně od 1 nm do 100 nm). Druhý a třetí vnější rozměr jsou ortogonální k prvnímu rozměru a k sobě navzájem. [1]


Reference

  1. ČSN P CEN ISO/TS 80004-1. Nanotechnologie – Slovník – Část 1: Základní termíny. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, duben 2017.Nanoobjekty - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy:
Nano-object Nanoobjekt