NATECH

Z Encyklopedie BOZP
(přesměrováno z Natech)
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Průmyslová zařízení, která zacházejí s nebezpečnými materiály, jsou zranitelná vůči dopadům přírodních událostí, jako jsou povodně, bouře, zemětřesení, tsunami atd. Mnohé přírodní katastrofy v minulosti doprovázely velké škody na průmyslu a úniky nebezpečných látek, požáry a výbuchy, které vedly ke zdravotním dopadům, znečištění životního prostředí a hospodářským ztrátám. Tyto účinky občas dosahovaly i přeshraničních rozměrů. Technologické vedlejší účinky dopadů přírodních nebezpečných jevů, zvláště pak ty spojené s chemickými haváriemi [1] se nazývají „NATECH“ nebo „NATECHs“ - NAtural hazard triggered TECHnogical accidents. NATECH jsou považovány za události s vysokými následky a nízkou pravděpodobností, které ne zcela spadají do tradičních postupů posuzování a řízení rizik [2]. Jsou také typickým zástupcem vícečetných rizik ve smyslu Koncepce environmentální bezpečnosti ČR.


Reference

  1. KRAUSMANN, E.; CRUZ, A. M.; SALZANO, E. Natech risk assessment and management: reducing the risk of natural hazard impact on hazardous installations. Amsterdam: Elsevier, 2017. ISBN 978-0-12-803807-9
  2. COZZANI, V. ...[et al.]. Quantitative assessment of domino and NaTech scenarios in complex industrial areas. Journal of Loss Prevention in the Process Industries. 11 April 2014, vol. 28, (Supplement C), s. 10-22.NATECH - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Natech Natech Natech