Nemoci z přetěžování

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Diagnostika nemocí z „přetěžování“ pohybového systému a nervů končetin vyžaduje kvalitní týmovou spolupráci informovaných odborníků z oboru nemocí z povolání, hygieny a fyziologie práce, neurologie, ortopedie, závodních a praktických lékařů a odborníků moderního vyšetřovacího komplementu. V zájmu spravedlivého posouzení a odlišení rentových tendencí je třeba využívat validní a opakovatelné vyšetřovací metody a postupy s možností doložení objektivních nálezů. Zásadní význam má také jasná legislativa. Naším společným cílem musí být důsledná prevence všech uvedených typů poškození.

V posledních letech dochází v České republice k postupné změně v počtu i spektru nově diagnostikovaných a uznaných nemocí z povolání. Příčinou jsou změny makroekonomické povahy, mění se pracovní podmínky a pracovní prostředí, dochází ke změnám v charakteru práce, přispívají změny v životním stylu nebo věkovém rozložení pracující populace apod. Do popředí se dostala nejen v České republice, ale i celosvětově, problematika poškození pohybového systému a nervů z přetěžování končetin. Jedná se o onemocnění, u nichž je primární etiologickou noxou přetěžování končetin při práci, cílené působení nadměrné zátěže na malé svalové skupiny, vysoká četnost a stereotypní opakování týchž pracovních pohybů, nadměrný rozsah pohybového pole, nefyziologická poloha končetin při práci, akumulace mikrotraumat, práce s ručně ovládaným pneumatickým nářadím a jinými vibrujícími nástroji apod. Pro označení pracovně podmíněných poškození pohybového systému a nervů končetin se používají ve světě různá souborná označení. Například repetitive strain injury (RSI), cumulative trauma disorders (CTDs), occupational overuse syndrome, work related musculoskeletal disorders, occupational cervicobrachial disorders (OCD), work related upper limb disorders (WRULD).

Definice vlastního etiologického faktoru, ale také seznam nozologických jednotek, které lze uznat jako nemoc z povolání, se liší podle právních norem jednotlivých států. Zájemci o bližší vysvětlení pojmu „přetěžování“ najdou podrobnější údaje v nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.[1]

Reference


Nemoci z přetěžování - (Diskuse k heslu)
Anglicky:
Repetitive Strain Injury