Osoby se zdravotním postižením

Z Encyklopedie BOZP
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Osobami se zdravotním postiženým (OZP) jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním, druhém nebo třetím stupni nebo jsou osobami zdravotně znevýhodněnými. Za osoby se zdravotním postižením se považují i fyzické osoby v prvním nebo druhém stupni invalidity, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení. Osoby se zdravotním postižením tuto skutečnost dokládají posudkem, potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení.[1][2]

Reference

  1. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
  2. Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti

Externí odkazyOsoby se zdravotním postižením - (Diskuse k heslu)
Anglicky: Německy: Francouzsky:
Disabled people Menschen mit Behinderungen Personnes handicapées